Firma Usługowo Remontowa NAWEC SP. Z O.O.

„NAWEC” spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. WŁ. Andersa 15, powstała w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok S.A. i prowadzi działalność gospodarczą od 01.10.2001 r. Obecnie zatrudniamy 72 osoby.

W chwili obecnej Spółka prowadzi na rzecz ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w elektrociepłowni w Białymstoku:

· obsługę bocznicy kolejowej, urządzeń i instalacji rozładunku węgla, jego składowania i załadunku do kotłów;

· obsługę instalacji i urządzeń rozładunku, odpopielania i odżużlania;

· serwisowanie w zakresie konserwacji, przeglądów i usuwania awarii obsługiwanych instalacji oraz urządzeń maszynowni.

Spółka świadczy także swoje usługi w zakresie obsługi i serwisowania innym podmiotom gospodarczym.

© 2012 Wszytstkie prawa zastrzeżone NAWEC Sp. Z O.O.