Kontakty

Nazwa

Pozycja

Telefon

Sekretariat
nawec@nawec.pl

Sekretariat

tel. 85 654 96 49

fax. 85 654 95 94

Wiktor Kalinowski
wkalinowski@nawec.pl

Dyrektor ds. Eksploatacji i Sprzedaży

85 654 96 90

Jerzy Romaniuk
jromaniuk@nawec.pl

Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży i Biomasy

85 654 96 64

Waldemar Wolański
wwolanski@nawec.pl

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji

85 654 96 58

Sławomir Lejczyk
slejczyk@nawec.pl

Dyrektor Techniczny

85 654 96 71

Aleksander Dereszkiewicz
adereszkiewicz@nawec.pl

Kierownik Wydziału Remontów

85 654 97 60

Zbigniew Mazurek
zmazurek@nawec.pl

Specjalista ds Remontów

85 654 96 62

Jarosław Łotysz
jlotysz@nawec.pl

Specjalista ds. Eksploatacji

85 654 96 60

© 2012 Wszytstkie prawa zastrzeżone NAWEC Sp. Z O.O.